Desi Marinova

Cyber Security & Resiliency Specialist | Kyndryl

Desi Marinova is Cyber Security & Resiliency Specialist bij Kyndryl. Met circa 15 jaar cybersecurity werkervaring heeft zij verschillende adviesrollen vervult en vele centrale- en decentrale overheden ondersteunt bij hun informatiebeveiligingsuitdagingen en -vraagstukken. Zo is zij  betrokken geweest bij de Pilotfase DigiD-audit en heeft zij de ‘opkomst’ van ZeroTrust (2010) in Nederland van dichtbij meegemaakt.