Veilig samenwerken – samen werken aan veiligheid

Gemeentebestuurders hebben een meervoudige verantwoordelijkheid ten aanzien van digitale veiligheid:

  • Voor de continu├»teit van de gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiebeveiliging: gemeentelijke weerbaarheid en de ‘basis op orde’;
  • Voor het handhaven van de digitale openbare orde en veiligheid;
  • Met de veiligheidsregio, voor crisismanagement bij digitale incidenten en online aangejaagde ordeverstoringen, die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting;
  • Voor weerbare inwoners en ondernemers; bij preventie en bestrijding van digitale en gedigitaliseerde criminaliteit, een groeiende zorg binnen het veiligheidsbeleid.

Digitale veiligheid is een aspect dat in alle domeinen verder uitgewerkt wordt, zoals in de zorg en het sociaal domein, de transport- en watersector, de energietransitie en in het veiligheidsdomein. Op lokaal niveau komt dit allemaal samen op de tafel van de gemeentebestuurder. Dit vraagt nationaal om een integrale benadering en intensieve samenwerking om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten.