De mens
  • Het is problematisch om cybersecurity als enkel een technisch probleem te zien.
  • Niet-technische wetenschappen kunnen vaak eenvoudig hun nut bewijzen binnen het cybersecurityveld.
  • Bestaande kennis binnen organisaties anders inzetten is een goede stap in de richting van een integrale aanpak van cybersecurityproblemen.

Cybersecurity wordt nog vaak gezien als een verzameling problemen waar technische oplossingen voor moeten worden gevonden. In deze presentatie gaat Dr. Tommy van Steen in op de niet-technische kant van cybersecurity. Hoe kunnen we gebruik maken van de expertise uit vakgebieden zoals sociologie, psychologie, maar ook economie, rechten en bestuurskunde? En als cybersecurity niet alleen een technisch probleem is, is er dan zoiets als een vakgebied van niet-technische cybersecurity of moeten we op een andere manier naar oplossingen zoeken?