Sturen op informatiebeveiliging

Wereldwijd zijn overheden vrijwel dagelijks doelwit van cyberaanvallen en ook het massale thuiswerken bracht nieuwe risico´s met zich mee. Tegelijkertijd wordt de Rijksoverheid kritisch bevraagd over de manier waarop met informatie en algoritmes wordt omgegaan. En terecht: systemen en gegevens bepalen steeds vaker hoe we over kwesties besluiten. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid komen daarbij in verschillende combinaties aan de orde. In het licht van deze en andere permanente dreigingen heeft de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat de informatiebeveiliging van diverse ministeries en Hoge Colleges van Staat nog niet op orde is. De oplossing van een aantal hardnekkige tekortkomingen vraagt om een vasthoudende en gestructureerde aanpak. En om continue aandacht omdat de risico’s voortdurend toenemen en veranderen van aard en impact. In zijn lezing gaat Aart Jochem, CISO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in op de wijze waarop het CIO-besluit 2021 de governance van informatiebeveiliging versterkt, de manier waarop technische en strategische risico’s elkaar beïnvloeden en de speerpunten van de I-strategie Rijk.